Our Results
Class 10th Result
CG PA
 • Divya Sharma
 • Kajal Mavi
 • Sagar Mavi
 • Sachin Mavi
 • Vineet Kasana
 • Bhawna
 • Aruna
 • Mansi Chaudhary
 • Khusboo
 • Mansi Mavi
 • Abhishek Sharma
 • Shivam Vimal
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9.6
 • 9.6
 • 9.4
 • 9.4
 • 9.2
 • 9.0
 • 9.0
 • 9.0
Class 12th Result (Science)
CG PA
 • Priyanka Goyal
 • Shivam Dedha
 • Vanshika Bansal
 • Amit Bansal
 • 83.8
 • 81.2
 • 78.0
 • 74.4
Class 12th Result (Commerce)
CG PA
 • Sonali
 • Tulsi
 • Shaifali
 • Deepesh Mavi
 • 83.2
 • 81.4
 • 76.2
 • 74.2
Results 2014-2015


Class 12th Result (Science)
CGPA
 • Arun Mavi
 • Ankit Sharma
 • Lovelish
 • Arun Kumar
 • 92.4
 • 91.6
 • 83.6
 • 82.6
Class 12th Result (Commerce)
CGPA
 • Gaurav Garg
 • Karuna Mavi
 • Ankit Dagar
 • Komal Mavi
 • 90.4
 • 88
 • 82.6
 • 82
Photo Gallery
All Rights Reserved © 2015 www.napsloni.com
Design & Hosted By : Hanji Crystal Creation